Đây là gì?

Về hệ thống

Tại Mercon, công ty cổ vũ văn hóa mở để thúc đẩy sự giao tiếp và tin tưởng trong tất cả các cấp của tổ chức vì chúng tôi tin rằng đây là cách tạo ra các kết nối quan trọng giúp chúng tôi gần nhau hơn.

Công ty cam kết tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức trong tất cả các phương diện của môi trường làm việc và thực hiện các công việc trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các chính sách và thủ tục của mình. Việc tuân thủ như vậy củng cố và thúc đẩy các hành động và cư xử đạo đức và công bằng của tất cả các thành viên trong tổ chức và các đối tác kinh doanh của mình.


My Voice là kênh thông tin liên lạc cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật, trong đó mọi người có thể đưa ra đề xuất, gửi khiếu nại hoặc đơn giản là chia sẻ suy nghĩ của họ về các chủ đề liên quan đến Mercon với sự lựa chọn thực hiện điều đó dưới hình thức ẩn danh.

Hệ thống được vận hành bởi Ethics Global, một bên độc lập thứ ba, các chuyên gia về khiếu nại và quản lý báo cáo. Bạn có thể yên tâm rằng mọi báo cáo đều được xem xét và việc điều tra được thực hiện trong các trường hợp cần thiết. Công cụ này cung cấp cho Mercon và các bên liên quan khác thêm một kênh để duy trì kết nối và tiếp tục cùng nhau xây dựng một thế giới cà phê tốt hơnVề hệ thống

Hệ thống đạo đức và tuân thủ:

Để đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, công ty đã tích hợp các yếu tố khác nhau trong tất cả các hoạt động của mình:

  • Quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử giúp chúng ta có định hướng rõ ràng để hành động và quyết định.
  • My Voice và các quy trình dùng để điều tra và quyết định, cho phép chúng ta lên tiếng (và được bảo vệ), khi ai đó có hành vi sai trái.
  • Các Ủy ban Đạo đức và Tuân thủ tại mỗi cơ sở có trách nhiệm điều tra các khiếu nại và xử phạt hành vi sai trái và có nghĩa vụ đảm bảo bí mật.

Trách nhiệm của chúng tôi:

  • Cung cấp các công cụ và kênh để nhận đề xuất, khiếu nại hoặc suy nghĩ về các chủ đề liên quan đến Mercon một cách đơn giản, an toàn, bảo mật và ẩn danh, mà không sợ bất kỳ hậu quả hay sự trả thù nào.
  • Điều tra, giải quyết và, khi thích hợp, xúc tiến các hành động kỷ luật.

Trách nhiệm của bạn:

  • Cho dù bạn là nạn nhân hay là nhân chứng của hành vi không đúng đắn hay là người phát hiện hành vi đó, bạn phải báo cáo để tránh trở thành người tiếp tay cho hành vi đó.
  • Sử dụng các kênh liên lạc do Mercon cung cấp, theo cách cư xử đúng mực.
  • Theo dõi các khiếu nại để tìm hiểu về tình trạng và các hành động khắc phục được thực hiện trong cuộc điều tra và, nếu có thể, đóng góp thêm thông tin, bằng chứng, hoặc báo cáo các trường hợp tái phạm.


Sử dụng My Voice tại đây!